T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ETİK KURUL

Güncelleme Tarihi: 04/01/2019

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na başvuru için gerekli form ve belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 Araştırma Yapılacak Birimin-Kliniğin İdari Sorumlusunun İzni.docx
 Etik Kurul Başvuru Dilekçesi-Araştırma.doc
 Etik Kurul Başvuru Dilekçesi-Tez.doc
 Başka etik Kurula Başvurulmadığına Dair Dilekçe-Tez.doc
 Başka etik Kurula Başvurulmadığına Dair Dilekçe-Araştrıma.doc
 Etik Kurul Başvuru Kontrol Listesi.xlsx
 Etik Kurul Başvuru Evrakları Listesi.docx
Sigorta Taahhütnamesi.doc
İyi Klinik Uygulamarı Taahhütnamesi.doc
Helsinki Bildirgesi Taahhütname.docx
Etik Kurul Başvuru Kapak Sayfası.docx
2013-HELSNK_BLDRGES.pdf
Klinik Araştırma Protokolü.doc
https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalarTIKLAYINIZÇalışmanızın tasarımına göre kontrol listesinde bulunan, doldurulması gereken, ancak üstteki linklerde yer almayan formların güncel versiyonlarına adresinden ulaşılabilirsiniz.

1)    Klinik Araştırma Başvuru Formu
2)    Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
3)    Araştırma Bütçe Formu
4)    Biyolojik Materyal Transfer Formu
5)    Klinik Araştırma Düzeltme Formu
6)    Özgeçmiş formatı

Başvuru dosyalarının değerlendirilmeye alınması için toplantı tarihinden en geç 2 iş günü öncesi etik kurul sekretaryasına teslim edilmiş olması gerekmektedir. Toplantı tarihlerini SARUS ‘tan takip edebilirsiniz.
Başvuru sahipleri bilgi için dahili (0312) (306) 51 96 nolu telefondan etik kurul sekreterya sına ulaşılabilirler. .