T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

141- Kurumumuzda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Duyurusu

Güncelleme Tarihi: 08/03/2018

Kurumumuzda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Duyurusu


SINAVIN ADI: SBÜ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı

SINAV USULÜ
: Sınav; sözlü olarak ve aşağıdaki listede belirtilen oturumlarda yapılacaktır.

Adaylar sınava sıra numarasına göre ve kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle alınacaklardır.

SINAV TARİHİ
: Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınava, duyuru eki listede belirtilen gün ve oturumlarda alınacaklardır.

SINAV YERİ
: SBÜ Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Başhekimlik Toplantı Salonu ( A Blok Başhekimlik Katı )

SINAV SONUÇ İLANI VE İTİRAZ: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 4 ( dört ) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak hastanemiz idaresine itirazda bulunabilir. İtirazlar sınav kurulunca 5 ( beş )  gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir. 07/03/2018

İlanen duyurulur.


EK: Başvuruları kabul edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan taşeron personel isim listesi ve sınav takvimi.

SINAV TAKVİMİ 1.pdf