T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi

Güncelleme Tarihi: 07/05/2018

ÜYTEM – TÜP BEBEK TEDAVİSİ

Tüp bebek tedavisi, normal yollarla veya aşılama ile denemelerine rağmen gebe kalamayan çiftlerde kullandığımız bir tedavi seçeneğidir.
En fazla 3 deneme ile sınırlı olmak üzere tüp bebek tedavisinin masrafları
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirli koşulların sağlanması sonrasında karşılanabilmektedir.

Tüp bebek tedavisini kamu hastanelerinde yaptırmak isteyen adayların bazı süreçlerden geçmesi gerekiyor.
Öncelikle tüp bebek tedavisi yaptırmak üzere başvuran kadın ve erkek çiftin resmi olarak evli olması gerekmektedir.
Tüp bebek tedavisi görecek çiftin evlat edinilmiş çocukları hariç ortak çocuk sahibi olmaması gerekir.
Yaş olarak kadının 23 yaşını doldurmuş, 39 yaştan gün almamış olması şartı aranır.
 Ayrıca çiftlerden kadın ve erkekten birisi genel sağlık sigortası kapsamında olmalı, en az 5 sene genel sağlık sigortası olmalı ve 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısına sahip olmalıdır. Önceden yapılan tıbbî tedaviler sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak
yardımcı üreme yöntemi (tüp bebek) ile çocuk sahibi olabileceğine dair Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.
Yine sağlık kurulu raporu ile gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığının bulunmadığının belirtilmiş olması gerekmektedir.
Bu şartlar tümü ile karşılandığında en fazla 3 deneme ile sınırlı olmak üzere SGK tarafından tedavi maliyeti karşılanmakta,
sadece belli oranlarda hastalardan katılım payı alınmaktadır. 
Tüp bebek tedavisinde katılım payı ilk denemede % 30, ikinci denemede % 25, üçüncü denemede ise % 20 oranında uygulanmaktadır. 

Gerekli olan bu resmi koşullar sağlandıktan sonra kadın ve erkek ten tetkikler istenir ve muayeneleri yapılır. Erkekten spermi ogram tahlili, kadından da adetinin
3.günü yapılan hormon tahlili ve pelvik ultrasonografi ile rahim filmi(HSG) veya rahim içinin ışıklı bir aletle görüntülen erek değerlendirilmesi işlemleri Histeroskopi gerçekleştirilir.
Tahlil neticeleri ile hasta ya en uygun tedavi prokolü seçilir. Yumurtaların geliştirilmesi için ilaçlar başlandıktan sonra kan tahlilleri ve ultrasonografiler ile takipler yapılır. Yumurtalar uygun büyüklüğe eriştikleri anda çatlatma iğnesi yapılarak yumurta toplama işlemi için hazırlık yapılır.
Toplanan yumurtaların mikro enjeksiyon ve yaklasik IVF yöntemlerinden biri kullanılarak eşin spermleri ile laboratuvar ortamında döllenmesi sağlanır.
Oluşan embriyolardan takipler esnasında en kaliteli olan tek embriyo hastaya transfer edilir.
35 yaş ve üstündeki veya üçüncü deneme ve sonrasındaki hastalara 2 embriyo transfer hakkıvardır.
Çiftler yapılan işlemlerin her aşamasında bilgilendirilmekte ,tedavi ve gerekli süreçler ile ilgili bilgiler detaylı olarak anlatılmakta ve çiftler tarafından bilgilendirilmiş
muvafakat formları doldurularak onamları alınmaktadır.

Tüp bebek tedavisi, değişik sebepli sorunların varlığında bebek sahibi olmayı sağlayan oldukça etkili bir teknolojik yöntemdir.
Ancak çiftlerdeki gebe kalma başarı oranlarını, kadın ve erkeğin bireysel özellikleri belirler. Bireysel olarak bir çiftin başarı şansı o çifte ait gebe kalamama sebebi,
yaş ,yaşam tarzı gibi bir dizi faktöre bağlıdır.