T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

204- ‘‘GEBELİK ve KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR SEMPOZYUMU’’

Güncelleme Tarihi: 31/07/2018

‘‘GEBELİK ve KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR SEMPOZYUMU’’

 

26 Temmuz 2018 tarihinde hastanemizde KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ DERNEĞİ ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz ‘GEBELİK VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR SEMPOZYUMU’ yoğun katılımla gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü. Bu toplantıyla, komplike ve yüksek riskli bu hasta grubunda mutidisipliner yaklaşımın önemi bir kere daha gözler önüne serilmiş oldu.
Kardiyovasküler hastalıklar zemininde gerçekleşen maternal mortalite vaka örneklerinin detaylı sunumu ile başlayan toplantımız, gebelikte sık karşılaşılan kardiyovasküler semptomlar ve kardiyak hastalıkların tanısı, gebelik öncesi dönemde ve gebelikte kardiyovasküler risk değerlendirmesinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili sunumla devam etti. Daha sonraki sunum ise kardiyolog gözüyle gebelikte hipertansiyona yaklaşım idi. Önemli maternal mortalite ve morbidite nedenlerinden olan kalp yetmezlikleri, kardiyomyopatiler, konjenital kalp hastalıkları ve pulmoner hipertansiyon, gebelikte kapak hastalıkları ve antikoagülan kullanımı, tanı ve tedavideki güncel gelişmeler konunun uzmanları tarafından ayrıntılı şekilde tartışıldı.
Gebelikte koroner arter hastalıkları ve akut miyokart ı̇nfarktüsüne yaklaşım vaka örnekleri ile tartışılarak klinik uygulamamıza yeni bir nosyon kazandırdı. Ayrıca gebelerde kardiyopulmoner resüsitasyonun yönetimi ve önemli noktaları ile tekrar hatırlatıldı. Kardiyovasküler sistem üzerine etkili ı̇laçların kullanımı ve teratojenik özellikleri ile ilgili sunumda da çok önemli bilgileri yeniden gözden geçirdik. Takiben hekim arkadaşlarımız tarafından hazırlanan sözel sunumları dinleyerek toplantımızı noktaladık.
Sempozyuma katkılarından dolayı başta hastane başhekimimiz Prof. Dr. Yaprak Engin Üstün ve Kardiyovasküler Akademi Derneği olmak üzere hocalarımız Prof. Dr. Fatih Sinan Ertaş, Dr. Öğr. Gör. Özgür Kırbaş, Doç. Dr. Berkay Ekici, Doç. Dr. Aycan Fahri Erkan, Dr. Öğr. Gör. Özge Kurmuş, Uz. Dr. Veysel Özgü Barış, Op. Dr. Şule ÖZEL, Op. Dr. Kadriye Yakut, Op. Dr. Filiz Öztürk’e; oturum başkanlarımız Prof. Dr. Yusuf ÜSTÜN, Prof. Dr. Turhan ÇAĞLAR, Doç. Dr. Şevki ÇELEN, Doç. Dr. Burcu Saygan Karamürsel, Doç. Dr. Figen Türkçapar ve Doç. Dr. Uğur Keskin’e, ayrıca tüm düzenleme kuruluna ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

 
IMG_4892.JPG

IMG_4901.JPG