T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tarihçemiz

Güncelleme Tarihi: 17/07/2017
Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1925 yılında Hamamönü Hacı Musa Mahallesinde kiralanan kerpiçten yapılma bir binada beş yataklı olarak Doğumevi ismiyle faaliyete başlamış olup; bu hastanede hizmetler bir kadın hastalıkları uzmanı ve bir çocuk hastalıkları uzmanı ile bir başhemşire ve iki ebeyle yürütülmüştür. 1929 yılında ilk bina kafi gelmediğinden kadınlar için 15•, süt çocukları için 15 yatak alabilecek başka bir bina bulundu. Bu bina da ihtiyaca cevap vermeyince 1935 yılında yine aynı semtte daha büyük bir binaya yerleşilmiştir. Bu üçüncü Doğum evinin de görülen işler bakımından kendisinden öncekiler gibi gittikçe ihtiyacı karşılayamaz hale gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Mart 1949 yılında açılışı yapılan 300 yataklı modern bir hastane kurulmuş olup, bu hastanenin başhekimliğine İstanbul un tanınmış kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından Dr. Zekai Tahir Burak getirilmiştir. U harfi biçiminde tesis edilen bu plana göre biri güneyde bulunan, 6 katlı, diğeri doğu ve batıda bulunan her biri dört katlı üç bloktan oluşan modern bir hastane ortaya çıkmıştır. Bu modern binada; iklimlendirme tesisleri, hidroterapi servisi, konferans ve sinema salonları, ceset yakma fırını, buz imalathanesi, yedek elektrik jeneratörü, otomatik telefon santrali gibi Türkiye de bulunmayan örnek tesisler de mevcuttu. 1959 yılında yapılan 4. kat ilavesi ve 1975 yılında yapılan ek ameliyathane ve doğum salonlarıyla 400 yatak kapasitesine ulaşan hastanemizde, 1977 yılında B blok faaliyete geçmiştir. 1990 yılında ülkemizde kamuda ilk tüp bebek merkezi hastanemizde faaliyete başlamıştır. 1992 yılında ilave edilen 70 yenidoğan yatağı ile, 432 fiili yatağa ulaşılmıştır. Zaman zaman 144 kadın hastalıkları ve doğum asistanı sayısına ulaşan hastanemizde halen 122 asistana devamlı eğitim verilmektedir. 

1925 yılında 5 yatakla kurulan hastanenin gelişim ve değişimi Narınç Ataman ın Yüksek Lisans tezinde şöyle anlatılmaktadır. Büyük Doğumevinin inşaatı tamamlanmadığı için şimdiki amfinin yanındaki iki üç odada mühendisler; inşaat heyeti çalışmaktadır. Doktor hanım, yanlarında ücretsiz olarak çalışmaya talip olan Hasan adındaki genç bir doktorla birlikte inşaatı, hastane koşullarına uygun olması bakımından elde kağıt kalem denetlemekte, eksikleri saptayarak Zekai Beye rapor etmektedir. Tepeden tırnağa, her pencere kulpuyla, her karışıyla tek tek elden geçirirler hastaneyi. Sonra Zekai Tahir Beyle beraber yataklar, dolaplar, masalar alınır, yerleştirilir. Üç dört ay hekimlikle ilgimiz olmadı  ifadesiyle tanımladığı bu süreç, noksanların tamamlanmasıyla ve eşyaların hasta kabulüne izin verecek şekilde yerleştirilmesiyle başlar. 29 Mart 1949 tarihindeki açılış günü, hastaneye üç hemşire ve bir aşçı atanmış, yatak, masa ve dolaplar yerleştirilmişti ama hasta kabul edecek araç gereç henüz tamamlanmamıştı. Nerden Nereye? Yavaş yavaş diğer doktorların tayinleri yapılır, Dr. Şefıka kadın-doğum bölümü kapatılan Numune Hastanesinden gelen şef Dr. Halil Çırayın yanında ameliyathanede şef muavini olarak görevlendirilir. Daha sonra diğer servislere geçer. 

Yeni sistem doğumevinde de uygulanır; Seçime nezaret etmek üzere o gün Sağlık Müdürü de hazır bulunur. En fazla oyu alan iki hekim Dr. Şefika Ataman ve Dr. Ali Uygurdur. Hatta Dr. Şefika Atamanın Başhekim seçildiği haberi bir günlük gazetede yer alır. Seçimde Dr. Zekai Tahir Bey e ise tek bir oy çıkar. Onun da Ziya Durmuş tarafından verilmiş olduğu doktorlar arasında bilinmektedir. 

tarih1949.jpg


Ancak Zekai Bey, yıllarca verdiği hizmet neticesinde bakanlıkta itibarlı bir kişidir. Seçim lerin iptal edilmesini ve yerine Ziya Beyin bir defa denenmesini rica eder. Dr. Ziya Durmuş da, Zekai Beyi mahçup etmemiş ve 28 yıl süre ile Başhekimlik görevini başarı ile sürdürmüştür. 

1991 de Op.Dr.Tuncay Alaybeyoğlu’nun kısa bir dönem başhekim vekaleti sonrası 1991 yılında Doç. Dr. Oya GÖKMEN başhekimliğe atanmıştır. 2001 yılında Prof. Dr. Tuncay KÜÇÜKÖZKAN başhekim olmuştur. 2003-2012 yılları arasında Op.Dr. Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU başhekim olmuştur. 2013-2015 yılları arasında Doç. Dr. Halil İbrahim YAKUT yönetiminde hizmetlerine devam etmiştir.  2013-2015 Yılları arasında Başhekimlik görevini yürüten  Doç Dr. Salim ERKAYA; 2015-2017  arasında Yönetici-Başhekim olarak görev almıştır.  2017 itibari ile Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN Yönetici-Başhekim olarak görevlendirilmiştir.

Bu süreçte hastanemizin yeniden yapılandırma ve alt yapı faaliyetleri hız kazanmıştır.
 • 2003 yılında tüm moleküler testleri çalışabilen Prenatal Tanı ve Genetik Merkezi hizmete girmiştir.
 • 2004 yılında Gençlik Merkezi ile hastalarımıza eşleri ile beraber doğum yapmalarına olanak tanıyan Refakatli Doğum Odaları hizmete sunulmuştur.
 • 2005 yılında Çayyolu Semt Polikliniği açılmış ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin Revizyonu sağlanarak Suda Doğum Ünitesi, Jinekoloji Yoğun Bakım ve İzolasyon Odası hizmete geçirilmiştir.
 • 2006 yılında Avrupa Birliğine Uyum çalışmaları çerçevesinde C blokta 45 yataklı Refakatli Hasta Odalarının açılışı gerçekleştirilmiştir.
 • 2006 yılında arka bahçemizdeki Sağlık Meslek Lisesi binası, D blok olarak hastanemiz bünyesine eklenmiştir. Reprodüktif Endokrinoloji Ünitesinin tüm poliklinikleri bu bölüme yerleştirilip, bir bütünlük içinde hizmet vermeleri sağlanmıştır.
 • 2007 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı paralelinde Hekim Seçme Hakkı Uygulaması başlatılmış, bu amaçla D blok ikinci katta Doktor Tercihli Muayene Odaları ve Sekreteryası kurulmuştur.
 • 2007 yılında acil servise 12 yataklı yeni Müşahade Odası eklenmiş, Kan Merkezinin yeniden yapılandırılması sağlanmıştır.
 • 2008 yılında Ayaktan Kemoterapi merkezi faaliyete geçirilmiştir.
 • 2008 yılında Tüp Bebek Ameliyathanesi içerisinde TESA, TESE odaları faaliyete geçirilmiş, Perinatoloji Servis ve Ameliyathanelerinin reorganizasyonu sağlanmıştır.
 • 2009 yılında Yenidoğan Yoğun Bakım kapasitesi 150’ye çıkartılmıştır.
 • 2009 yılında 30 yıllık bir geçmişe sahip olan kreşimiz, 300 m2’lik bir alanda, yaklaşık 50 çocuğa hizmet vermekteyken, 2010 yılı başında 3 katlı ayrı bir binada 24 saat kesintisiz hizmet veren bir kreş olarak hizmete açılmıştır.
 • 2009 yılında Antenatal Poliklinik bünyesinde riskli gebeliklere hizmet veren Perinatoloji Poliklinikleri yeniden yapılandırılmıştır.
 • 2010 yılında “Gebe Eğitim ve Doğuma Hazırlık Programı” kapsamında gebe jimnastik odası açılmıştır.
 • 2010 yılında Perinatoloji ve Jinekolojik Onkoloji departmanlarının üst ihtisas ön hazırlığı çalışmaları kapsamında polikilnikler uzmanlık alanlarına göre yeniden organize edildi.
 • 2010 yılında Adli Tıp Birimi faaliyete geçirilmiştir. Merkez Laboratuvar kompleksinin oluşturulması bu yıl içinde tamamlanacak projelerimizdendir.

2003 yılında 21 bin m2 kapalı alanda 409 yatak kapasitesi ile hizmet veren Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılan düzenlemeler ve fiziksel mekan genişletme çalışmaları sonucu 2010 yılı başında 35 bin m2 kapalı alanda 501 yatak kapasitesi ile hizmet veren dev bir kompleks haline getirilmiştir.