T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Hemşireliği

Güncelleme Tarihi: 06/05/2018

   

Kuruluşumuzun kendi alanında nitelik ve nicelik yönünden ülkemizde ve dünyada sayılı merkezler arasında bulunuyor olmasının koşullarından biri de, bakım hizmetlerinin günün değişen hizmet ihtiyaçlarına uyum gösterebilecek bir kapasite ile yönetilmesiyle doğrudan ilişkilidir.
Yine ülkemizin en önemli sağlık ihtiyaçlarından biri olarak belirlenen Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetleri içerisindeki yenidoğan bakımının önemi kuruluşumuzca vazgeçilmez bir biçimde hep göz önünde tutulmuştur. Dünya ideallerine ulaşabilecek hasta başına hemşire sayısı yakalayabilmek için; Neonatoloji ünitesinde istihdam edilen Ebe/Hemşire sayısı yıllar içerisinde kademeli olarak arttırılmıştır.
Bakım hizmetlerinde çalışan personel sayısının artırılması ile birlikte hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlayabilmek için hastanemize yeni başlayan her personele yapılan Genel Oryantasyon Programı ile kurum kültürüne uyum sağlaması gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak her personel biriminde Klinik Oryantasyon Programına dahil edilmektedir. Kliniğin özelliğine ve personelin durumuna göre Rehber Ebe/Hemşire ile çalışma süreleri belirlenmekte, değerlendirme sonuçlarına göre yeterliliği karara bağlanmaktadır. 

Aynı zamanda her çalışan için Eğitim Sicil Kartı tutularak sertifikasyon ve eğitim durumları izlenebilmekte, bu sayede özellikle kritik alanlarda personel istihdamı daha uygun yapılabilmektedir.  Her yıl başında yıllık Hizmetiçi Eğitim Programı düzenlenerek gelişen hemşirelik ve sağlık hizmetleri çalışanlarla paylaşılarak uygulamaya konulması sağlanmaktadır.

Hastanemiz Sağlık Bakanlığı eli ile yürütülen İnfeksiyon Hemşireliği ve Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika programlarına da partner hastane olarak ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’nin Uluslar arası imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde kurumumuza Ebe ve Hemşireler eğitim amacıyla değişik ülkelerden gelmektedirler.