T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

231- YAYIN SÜRECİ VE BİLİMSEL-TIBBİ DERGİLERE MAKALE GÖNDERME KURALLARI

Güncelleme Tarihi: 16/11/2018


14.11.2018 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM Konferans salonunda “YAYIN SÜRECİ VE BİLİMSEL-TIBBİ DERGİLERE MAKALE GÖNDERME KURALLARI” kursu hastane başhekimimiz Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Kurs kapsamında katılımcılara yazım süreci ve makalenin bölümleri, yazının prezentasyonu ve dil kalitesi, yazının dergiye gönderilme öncesi son kez kontrolü ve dergiye yükleme, yazının dergide hakemlerce değerlendirilme süreci ve yazının kabulü sonrası yazarın hakları-sorumlulukları-yayın etiği konularında detaylı bilgiler verilmiş, katılımcıların soruları cevaplandırılarak bilimsel makale yazmak konusunda hevesli meslektaşlarımıza yol gösterici önerilerde bulunulmuştur. Toplantımıza katkıda bulunan tüm hocalarımıza teşekkürlerimizi sunarız.BİLİMSEL ARAŞTIRMA MAKALESİ YAZIM SÜRECİ VE MAKALENİN BÖLÜMLERİ DR. ŞEBNEM ÖZYER.pptx
YAZININ PREZENTASYONU VE DİL KALİTESİ DR. AYTEKİN TOKMAK.pptx
YAZININ KABULÜ SONRASI YAZARIN HAKLARI SORUMLULUKLARI VE YAYIN ETİĞİ DR.SERKAN KAHYAOĞLU.pptx
YAZININ DERGİYE GÖNDERİLME ÖNCESİ SON KEZ KONTROLÜ VE DERGİYE YÜKLEME DR. MAHMUT KUNTAY KOKONALI.pptx
HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ.pptx

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ.pdf
YAYIN ETİĞİ .pdf
YAZININ DERGİYE GÖNDERİLME ÖNCESİ SON KEZ KONTROLÜ VE.pdf
YAZININ PREZENTASYONU VE DİL KALİTESİ.pdf
BİLİMSEL MAKALE YAZIM SÜRECİ VE MAKALENİN BÖLÜMLERİ.pdf • IMG_9311.JPG
 • IMG_9319.JPG
 • IMG_9323.JPG
 • IMG_9331.JPG
 • IMG_9340.JPG
 • IMG_9341.JPG
 • IMG_9344.JPG
 • IMG_9345.JPG
 • IMG_9348.JPG
 • IMG_9356.JPG
 • IMG_9361.JPG
 • IMG_9364.JPG
 • IMG_9368.JPG
 • IMG_9371.JPG
 • IMG_9374.JPG
 • IMG_9376.JPG
 • IMG_9380.JPG
 • IMG_9383.JPG
 • IMG_9393.JPG
 • IMG_9404.JPG
 • IMG_9437.JPG


YAYIN SÜRECİ EĞİTİM PROGRAMI (6).jpg

YAYIN SÜRECİ VE BİLİMSEL-TIBBİ DERGİLERE MAKALE GÖNDERME KURALLARI 1.jpg