T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Üroloji

Güncelleme Tarihi: 15/03/2019

Hastanemiz Üroloji (Androloji) polikliniğinde ağırlıklı olarak çocuk istemi nedeniyle başvuran erkek hastalarımızın başlangıçtan itibaren değerlendirilmesi, fizik muayenesi, ayrıntılı tetkikleri, hastaya uygun tedavilerinin planlanması, hastaya uygun protokol seçimi (IUI/aşılama – IVF/tüp bebek), ejekülatta sperm çıkmayan (azoospermik) hastalara durumlarına göre (MESA, PESA, TESA, mikro TESE) planlanmasının yanında polikliniğimize başvuran kadın hastalarımızın ürolojik tetkikleri ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca jinekolojik ve obstetrik operasyonlar sırasında çok nadiren oluşan ürolojik komplikasyonlara anında müdahale ve geç oluşan komplikasyonların yönetimi yapılmaktadır.  
Uzm. Dr. Ahmet Deniz TUZLUOĞLU
                                                                      
Uzman (Üroloji Hastalıkları)