T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

SKS Kalite Yönetimi

Güncelleme Tarihi: 24/10/2017


Kalite Yönetim Biriminin Görev ve Sorumlulukları

Kurum içi tüm hizmetlerin Sağlıkta Kalite Standartları rehberliğinde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak,

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,

Öz değerlendirmeleri yönetmek,

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları(anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları,
hasta ve çalışan geribildirimlerin alınması)yönetmek,

Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,

Sağlıkta Kalite Standartları Gereği Hastanemizdeki Komite ve Ekipler

Eğitim Komitesi

Hasta Güvenliği Komitesi

Çalışan Sağlığı Güvenliği Komitesi

Tesis Güvenliği Komitesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Acil Durum Ve Afet Planı Sorumlu Ekibi

Nütrisyon Destek Ekibi

İlaç Yönetimi Sorumlu Ekibi

Bina Turu Ekibi

Palyatif Bakım Yönetim Ekibi

Mavi Kod Sorumlu Ekibi

Pembe Kod Sorumlu Ekibi

Beyaz Kod Sorumlu Ekibi

Eğitim ve Ar-Ge Birimi