T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İnfeksiyon Kontrol Komitesi

Güncelleme Tarihi: 15/11/2017ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İNFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Hastanemizde  hastane infeksiyonları; iki infeksiyon hastalıkları uzmanı, bir mikrobiyoloji uzmanı üç infeksiyon kontrol hemşiresi ve
kliniklerimizin uzmanlarından oluşan infeksiyon kontrol komitesi tarafından izlenip yönetilmektedir.

Komite içinde yer alan ve tümü sertifikalı infeksiyon kontrol ekibi olarak adlandırılan, çekirdek kadroda yer alan infeksiyon uzmanları,
mikrobiyoloji uzmanı ve sürveyans hemşireleri bizzat hastane infeksiyon sürveyansı, laboratuvar izlemleri ve hastaların takibinden sorumludur.

Hastanemizde yetişkin hastalarımızda prosedür cerrahi alan infeksiyon sürveyansı, yenidoğan ünitesinde ise invaziv araç ilişkili sürveyans yapılmaktadır.
Tüm veriler İnf-line adlı Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Programı’na kaydedilmektedir.

Hastane infeksiyon sürveyansı kapsamında eğitimler, denetimler, personel bağışıklaması, infeksiyon veri analizleri, gerekli durumlarda
iyileştirme çalışmaları planlanarak yapılmaktadır. 

Hastanemizde gerçekleştirilen ameliyatlarda komplikasyon ve infeksiyon oranımız % 2 gibi çok düşük oranlarda ve dünya standartlarında seyretmektedir