T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kanser Tanı Merkezi

Güncelleme Tarihi: 16/10/2017

                                           

Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum alanındaki geniş tecrübesi, referans hastane olma özelliği ile daha sınırsız hizmet sunma anlayışını birleştirerek, hem hastanemizde tedavi olan hasta kitlesine hem de kanser tarama testleri yaptırmak isteyen kadın hastalara daha güvenilir, erken tanının önemini vurgulayan bir merkezde hizmet vermek için 2008 yılı Aralık ayında Kanser Tanı Merkezini yeniden yapılandırmıştır.

İki ana üniteden oluşan bu merkezde;
Meme Hastalıkları Ünitesi
Patoloji Bölümü yer almaktadır.

Meme Hastalıkları Ünitesinde; 
Bir genel cerrahi uzmanı, bir radyoloji uzmanı, bir patoloji uzmanı ve gerekli hallerde bir medikal onkolog görev yapmaktadır. Haftada iki gün oluşturulan konseyde; Aile öyküsü olan, risk grubundaki 40 yaş üzeri hastalara meme muayenesi yapılmakta, meme hastalıkları ve kanser terapileri üzerine hastalar ve aileleri bilgilendirilerek erken tanı ve tedavi protokolleri tartışılmaktadır. Müracaat eden her hasta için özel bir meme hastalıkları dosyası, arşiv bilgileri oluşturulmakta ve bu veriler saklanmaktadır. Hastalardan biyopsi alındığında merkezin potoloji bölümü içinde değerlendirme yapılmaktadır. Tanı alan malign olgular hasta isteğine göre hastanemize ya da multidisipliner bir hastaneye yönlendirilmektedir.

Patoloji Bölümü; 
Merkeze ulaştırılan Patoloji materyalleri, ön kabul bankosunda, biyopsi, aspirasyon mayi, serviko vaginal smearler ve operasyon materyalleri şeklinde sınıflandırılarak kayıt edilmektedir. Aspirasyon mayi ve smearler direk boyanarak, biyopsi ve operasyon materyalleri rutin takip işlemlerinden sonra uzman patologlarca değerlendirilmekte, günün koşullarına uygun teknik cihazlar kullanılmaktadır. Tanı güçlüğü olan biyopsilerin özel boya ve immün boya teknikleri uygulamaları aynı birim içerisinde uzmanlaşmış laboratuar teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Jinekolojik materyaller dışında konsültan hekimlerce alınan ( Dermatoloji, Üroloji, Genel Cerrahi, KBB, Göz Hastalıkları Uzmanı) spesmenler de patoloji bölümünde tanı almaktadır.

Yılda ortalama 20.000 serviko vaginal smear’ın tanı aldığı bölümde 10.000 biyopsi, 4000 jinekolojik ameliyat ve 300’ ün üzerinde jinekolojik onkoloji radikal spesmeni değerlendirilmektedir. 

Operasyonlar esnasında ameliyathane biriminde tanzim edilen kanser tanı merkezimize bağlı çalışan frozen odasında kabul edilen materyallere bir uzman patolog tarafından frozen işlemi uygulanmakta; benign ya da malign tanısı alan olgulara uygun operasyon planlanmaktadır. Ayrıca patoloji bölümünde genetik ve perinatolojik değerlendirmelerden sonra merkezimize ulaşan fetuslar, plasental patolojiler ve yeni doğan otopsileri tanı almaktadır.