T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

265- GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK

Güncelleme Tarihi: 26/12/2018

PREKONSEPSİYONEL BAKIM VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİNİN ÖNEMİ

Gelişmiş ülkeler dahil dünyada pek çok gebelik plansız olmaktadır. Oysa gebelik öncesi kadın ve eşinin sağlık durumu ve sağlık alışkanlıkları doğacak olan bebeğin kaderini belirlemektedir. Prekonsepsiyonel bakım kavramı, gelişmiş ülkelerde yaklaşık otuz yıl önce kötü obstetrik sonuçları önlemek amacıyla gündeme gelmiştir. Konsepsiyon öncesi dönemde anne ve baba adayının sağlığını geliştirmeyi öngören bu yaklaşım, sağlıklı gebeliğe ve sağlıklı bebeğe ulaşmak için gebelik öncesi birtakım girişimleri kapsar. Çağdaş yaklaşımda birincil bakım hizmetlerinde yer alması öngörülen bu hizmetin, sadece çocuk sahibi olmayı planlayan çiftler için değil, doğurganlık çağındaki her kadına yaşam boyu sunulması gereken bir hizmet olarak tanımlanmıştır.

Doğurganlık çağındaki tüm kadınların olumlu sağlık davranışı geliştirmeleri için danışmanlığa gereksinimleri vardır. Sağlıklı gebelik ve sağlıklı çocuk sahibi olmanın yolu sadece gebelik döneminde yeterli bakım alma ile sınırlı değildir. Gebelik oluşmadan öncesi davranış değişikliği yaratabilmiş çiftlerin daha sağlıklı bebek sahibi olma şansları önemli ölçüde artmaktadır. Anne ve baba adaylarının sağlıklı olması dışında organogenesis, konsepsiyondan sonraki 17-56. günlerde gerçekleştiğinden gebelik fark edilmeden kullanılan ilaçlar, geçirilen viral enfeksiyonlar vb. teratojenler, normal hücre oluşumunu ve farklılaşmayı engelleyerek doğum defektlerine yol açabilmektedir. Bu açıdan da gebe kalmadan önce alınan “prekonsepsiyonel bakım” önem taşımaktadır. Konsepsiyon öncesi uygun eğitim ve danışmanlık hizmeti alan kadınların, düzenli antenatal kontrole gitme alışkanlığı edindikleri ve
gebeliklerini daha sağlıklı geçirdikleri kanıtlanmıştır.