T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nahide ALTUĞ

Güncelleme Tarihi: 11/12/2017

Fetal – Neonatal Kardiyoloji Ünitesi:

Ünitemizde, prematüre ve term yenidoğan bebeğin kardiyolojik değerlendirmesi, bunlar arasından yenidoğan yoğun bakım servisine kabul edilen kalp hastalarının tanı ve tedavisinin planlanması, fetal ekokardiyografi yapılmaktadır. 
Anne karnındaki bebeklerin kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı tarafından bebekteki probleme göre Perinatoloji Uzmanı, Yenidoğan Uzmanı, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı, Radyoloji Uzmanı, Genetik Uzmanı ve diğer uzmanlarla işbirliği kurularak planlanır.
Prematüre ve term yenidoğanların kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi, doğumdan itibaren Çocuk Kardiyoloji Uzmanı tarafından yenidoğan yoğun bakım servisi içinde Yenidoğan Uzmanı ve diğer ilgili bölümlerle birlikte yönetilir.

Fetal Ekokardiyografi nedir?
Fetal Ekokardiyografi, anne karnındaki bebeğin kalbinin ultrasonografi ile görüntülenmesidir. Bu konuda eğitim almış Çocuk Kalp Hastalıkları Uzmanı tarafından yapılan pratik ve güvenilir bir tanı yöntemidir.

Neden yapılır?
Fetal ekokardiyografi,
- Gebelik kontrolleri sırasında yapılan ultrasonografide bebeğin kalbinin sağlığı ile ilgili şüphe duyulduğunda, 
- Annede veya ailede bebeğin kalp sağlığını etkileyebilecek hastalıklar, problemler bulunduğunda, 
- Gebeliği izleyen doktorun gerekli görmesi halinde, 
gibi nedenlerle yapılır.

Nasıl yapılır?
Ekokardiyografi cihazı yanındaki hasta yatağına uzanan annenin karnına jel sürüldükten sonra, ekokardiyografi probu annenin karnı üstünde gezdirilerek bebeğin (fetüsün) kalbine ait resimler elde edilir, bu resimler anında ekokardiyografi cihazının ekranında değerlendirilir. Acısızdır.
Ekokardiyografi sırasında bazen, bebeğinizin kalbi yeterli görüntülenemeyebilir. Bebeğin anne karnındaki duruş şekli, anne karnındaki yağ dokusu fazlalığı, annenin kilolu olması, plasentanın anne karnındaki yerleşimi, bebeğin içinde bulunduğu suyun azlığı veya çokluğu, geçirilmiş karın ameliyatları gibi nedenler, fetüsün kalbini görüntülemeyi zorlaştırabilir. Görüntüleme süresi, bu zorluklara bağlı olarak uzayabilir veya incelemeyi yapan doktorunuz sizi birkaç kez çağırmak zorunda kalabilir.
İnceleme süresi içinde en rahat olduğunuz şekilde, konuşmadan, sakince yatmanız beklenir. Bir sıkıntınız olduğunda çalışmayı sürdürmek mümkün olmayacağından rahatsızlığınızı doktora haber vermek uygundur. 

Ne zaman yapılır?
Gebeliğe göre değişmekle beraber, genellikle, 16-18 haftadan itibaren gebeliğin sonuna kadar uygulanabilir. İnceleme 5-30 dak sürebilir. 

Zararı var mıdır?
Bebeğe ve anneye bir zararı belirtilmemiştir. 

Kısıtlamaları var mıdır?
Fetal ekokardiyografi ile, anne karnındaki bebeğin kalp hastalıkları genel istatistiklere göre yaklaşık % 65-90 oranında tespit edilebilir, yani; doğum öncesinde bebeğin kalbine ait bütün problemleri tespit etmek mümkün değildir. Örneğin:
-Bebeğin anne karnında yaşamını devam ettirebilmesi için açık olması gereken bölümler doğumdan sonra kapanmayarak açık kalabilir (patent duktus arteriyozus, foramen ovale açıklığı, atriyal septal defekt), 
-Karıncıklar arası küçük delikler (ventriküler septal defekt), 
-kalp kapaklarının darlıkları (stenoz)-yetersizlikleri, 
-Akciğerlerden gelen damarlara ait problemler ( pulmoner venöz dönüş anomalileri), 
-Koroner arter anomalileri, 
-Kalp kası hastalıkları (kardiyomyopatiler), 
-Aortaya ait darlıklar (stenoz, koarktasyon, hipoplazi, vasküler ring)… gibi bazı sorunlar anne karnında saptanması güç olan veya tespit edilemeyebilen anomalilerdir. 
Ayrıca, başlangıçta hafif olan veya görülmeyen bazı kalp hastalıkları ilerleyen gebelik haftaları ile ortaya çıkabilir veya daha ilerleyip ağırlaşabilir. Gebelik süresince bütün bu durumları dikkate almak gerekir.